Đơn vị: mm / chiếc / vnđ
STT Hạng mục, Vật liệu Dài Rộng (Sâu) Cao (Dày) Số lượng Thành tiền
1 Thiết kế nội thất , Thiết kế nội thất siêu cao cấp
Giới hạn: 1 - 50
Giới hạn: 1 - 1
Giới hạn: 1 - 1
Số lượng 0 đến 30
52,500
Tổng cộng 52,500