Chủ đầu tư: Bác Linh
Địa chỉ: Long Biên - Hà Nội
Nghề nghiệp: Công Chức
Thời gian: 11/2018
Hạng mục: Phòng khách và bếp PA3

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất gỗ Óc Chó

Nội thất gỗ Óc Chó cao cấp