Chủ đầu tư: Bác Phong - Cô Liệu
Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà Nội
Nghề nghiệp: Tự do
Thời gian: 3/2019
Hạng mục: Phòng ngủ nghỏ 2

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất gỗ Óc Chó

Nội thất gỗ Óc Chó cao cấp