Chủ đầu tư: Chị Hoà - Anh Dũng
Địa chỉ: Mỹ Đình - Hà Nội
Nghề nghiệp: Tự Do
Thời gian: 8/2019
Hạng mục: Phòng ngủ 2

Thiết kế nội thất

Thiết kế nội thất gỗ Óc Chó

Nội thất gỗ Óc Chó cao cấp